ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| term_start = 22 กันยายน พ.ศ. 2549
| term_end = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/325/6.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2558</ref>
| predecessor = [[วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ|พล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ]]
| successor = [[วัชรพล ประสารราชกิจ]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2488|5|22}}
| birth_place =
ผู้ใช้นิรนาม