ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6153691 สร้างโดย 1.46.32.20 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดำเนินสะดวกทั้งตำบล บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ บางส่วนของตำบลตาหลวง บางส่วนของตำบลสี่หมื่น และบางส่วนของตำบลท่านัด
* '''[[เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ และบางส่วนของตำบลดอนไผ่
* '''[[เทศบาลตำบลบ้านไร่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
* '''[[เทศบาลตำบลบัวงาม (อำเภอดำเนินสะดวก)|เทศบาลตำบลบัวงาม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลวง (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกรวยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคลังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพงพวยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสี่หมื่น (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านัด (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนพิทักษ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนไผ่ (ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม