ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

*4. นายเสนอ        โยธาภักดี      พ.ศ. 2550-2555 
*5. นายสมพร       ดีบุรี                พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 
== อ้างอิง1 ==
-http://www.pakpuan.org/
 
== รายชื่อเทศบาลตำบล ==
{{บทความหลัก2|รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม