ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==คำขวัญประจำตำบล==
"ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม  นำประชาธิปไตย  พริกเสริมรายได้ดี  ๑๐๐ ปี สวนรุกขชาติ เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี"  
 
 
== แนะนำชุมชน หมู่ 1-12หมู่บ้าน ==
 
=== พ่อบ้านปากปวนหมู่ที่  1 และ  หมู่ที่  10  ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ===
ผู้ใช้นิรนาม