ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

 
==คำขวัญประจำตำบล==
          "ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม  นำประชาธิปไตย  พริกเสริมรายได้ดี  ๑๐๐ ปี สวนรุกขชาติ เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี"  
 
 เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี"  
 
== แนะนำชุมชน หมู่ 1-12 ==
ผู้ใช้นิรนาม