ผลต่างระหว่างรุ่นของ "26 ธันวาคม"

* [[พ.ศ. 2513]] (ค.ศ. 1970) - [[กฤษดา สุโกศล แคลปป์]] นักร้องนำวงพรู นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2514]] (ค.ศ. 1971) - [[จาเรด เลโท]] นักแสดงชาวอเมริกัน นักร้องนำวงเทอร์ตีเซคันด์สทูมารส์
* [[พ.ศ. 2517]] (ค.ศ. 1974) - [[สุวัจนี ไชยมุสิก]] นักแสดง พิธีกร ชาวไทย
* [[พ.ศ. 2530]] (ค.ศ. 1987) - [[ธิติพันธ์ พัฒนยศศรี]] นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) - [[สด เพชรสุภาพรรณ]] แชมป์ ABCO และแชมป์ PABA
ผู้ใช้นิรนาม