ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

 
==อาณาเขตตำบล==
          - *ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
          - *ทิศใต้  ติดกับ  ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
          - *ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
          - *ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
 
 
==จำนวนประชากรของตำบล==
          จำนวนประชากรในเขตเทศบาล-คน  และจำนวนหลังคาเรือน - หลังคาเรือน
ผู้ใช้นิรนาม