เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
* โรงพยาบาล และสถานีอนามัย 7 แห่ง
* โรงแรม 96 แห่ง
* โรงภาพยนตร์ 32 แห่ง
* ธนาคาร 10 แห่ง
 
ผู้ใช้นิรนาม