ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปโดร โมราเลส"

**Other honoree ([[Cauliflower Alley Club#1994|1994]])
*'''[[Championship Wrestling from Florida]]'''
**[[NWA Florida Tag Team Championship]] ([[NWA Florida Tag Team Championship|1 time]]) - with [[Rocky Johnson]]<ref name="Titles">{{cite book|author=Royal Duncan & Gary Will|title=Wrestling Title Histories|publisher=Archeus Communications|year=2000|isbn=0-9698161-5-4}}</ref>
**[[NWA Florida Television Championship]] ([[NWA Florida Television Championship|1 time]])<ref name="Titles"/>
**[[NWA Southern Heavyweight Championship (Florida version)|NWA Southern Heavyweight Championship ''(Florida version)'']] ([[NWA Southern Heavyweight Championship (Florida version)#Title history|1 time]])<ref name="Titles"/>
ผู้ใช้นิรนาม