ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซอร์ไวเวอร์ (รายการโทรทัศน์อเมริกา)"

เป็นสถานที่ที่ใช้โหวตสมาชิกของเผ่าที่พ่ายแพ้การแข่งขันสิทธิคุ้มกัน โดยที่พิธีกรจะมีการไต่ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาสภาเผ่า หลังจากนั้นจึงให้โหวตในส่วนที่จัดไว้ให้ เมื่อทำการโหวตเสร็จพิธีกรจะรวมผลโหวตและนำมาประกาศผู้ใดที่รับผลคะแนนมากที่สุดจะต้องออกจากรายการไป และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันจะใช้กติกาอื่นๆ เสริมเข้ามาแทน เช่น การโหวตซ้ำ โดยถ้ายังเสมอกันอีกจะใช้วิธการจับหิน ถ้าใครได้สีที่แตกต่างจะโชคร้ายและออกจากเกมไปทันที โดยในกรณีนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีผู้เข้าในสภาเผ่า 6 คนหรือมากกว่านั้นขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ 4 กับ 27 แต่ในฤดูกาลที่ 4 เป็นความผิดพลาดครั้งเดียวที่ใช้การจับหินทั้งๆ ที่มีผู้เล่นเหลือแค่ 4 คนแทนที่จะแข่งขันจุดไฟ และในบางฤดูกาลกติกาก็ถูกเปลี่ยนไปบางเล็กน้อย ส่วนในตอนครึ่งหลังของฤดูกาลที่ถูกโหวตออกก่อนสภาเผ่าครั้งสุดท้ายประมาณ 7-9 คนจะได้เป็นสมาชิกลูกขุนซึ่งจะต้องมาสภาเผ่าทุกๆ ครั้งหลังจากที่ตัวเองถูกโหวตออกแล้วเพื่อสังเกตการณ์และฟังเพื่อรับรู้สถานะของเกมและใช้ในการตัดสินใจจนตอนสุดท้าย ซึ่งช่วงวันที่ 37-39 ผู้เข้าแข่งขัน 4-5 คนสุดท้ายจะทำการแข่งขันกันเพื่อสิทธิคุ้มกัน 2 ครั้ง หลังจากครั้งแรกจะทำการโหวตลูกขุนคนก่อนสุดท้ายออกและในวันต่อมาผู้เข้าแข่งที่เหลือจะทำพิธีรำลึกถึงผู้เข้าแข่งคนก่อนๆ ที่ตัวเองโหวตออกไปก่อนที่จะเข้าการแข่งสิทธิคุ้มกันครั้งสุดท้าย เมื่อเหลือ 2 หรือ 3 คนสุดท้ายมักจะกลับไปที่แคมป์เพื่อเตรียมตัวที่จะไปตอบคำถามคณะลูกขุนในคืนสุดท้าย บางฤดูกาลจะมีการเผาของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สะสมมาตั้งแต่วันแรก เพื่อแสดงให้เห็นว่า "พวกเราจะทิ้งเกมส์นี้ไว้เป็นเพียงเบื้องหลัง" และให้สมาชิกลูกขุนทั้งหมดตัดสินว่าใครควรที่จะชนะและได้เงินรางวัลไปผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากลูกขุนมากที่สุดจะเป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้าย
 
* '''การแข่งจุดไฟ''' จะใช้เมื่อผลโหวตเสมอกัน และผู้เข้าสภาเผ่าเพียง 4 คนเท่านั้น โดยไม่มีการโหวตซ้ำ
=== การจับหินสี ===
* '''การจับหินสี''' จะใช้เมื่อผลโหวตเสมอกัน 2 ครั้งและผู้เข้าสภาเผ่า 5 คนหรือมากกว่านั้น
กฏแห่งเซอร์ไวเวอร์ ระบุไว้ว่า การจับหินสีจะใช้ในในกรณีที่มีผู้เข้าในสภาเผ่า 5 คนหรือมากกว่านั้นขึ้นไปโดยไม่ทำการแข่งขันจุดไฟ จะต้องมีการจับหินสี: เพื่อเลือกคนออกจากเกมส์ อันเนื่องมาจากมีการโหวตเสมอกันถึง 2 ครั้ง โดยมีกฏอยู่ว่า ''ถ้าผลโหวตมีชื่อเสมอกันโดยคนที่เหลือที่ไม่ได้มีชื่อในผลโหวตที่เสมอกันนั้นยกเว้นผู้ที่มีสิทธิ์คุ้มกัน จะต้องยอมเสี่ยงที่จะจับหิน'' เช่น มีนาย A, B, C, D, E, F และผลโหวตเสมอกัน 2 ครั้งระหว่าง นาย A กับ B ส่วนนาย F มีสิทธิ์คุ้มกัน ฉะนั้นแล้ว นาย C, D, E ........' ''จะต้องเสี่ยงจับหินในฐานะที่ไม่สามารถตกลงกันได้' ว่าจะเอานาย A หรือ นาย B ออกจากเกมส์'' ทำให้จริงๆ แล้วผู้ที่มีเสียงโหวตในสภาเผ่าครั้งนั้นอีกความหมาย คือ นาย A กับนาย B จะปลอดภัยไปโดยปริยาย โดยการกระทำที่ให้เพราะคนที่มีเสียงโหวตปลอดภัยแบบนี้เพื่อเป็นการเลี่ยงเหลือตกลงกันไม่ให้มีการจับหินนั่นเองได้ว่าจะเอาใครออก อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ต้องตกลงที่จะยอมเสี่ยงที่จะจับหินเอง (การจับหินสีออกเกิดขึ้น 2 ครั้งในฤดูกาลที่ 4 กับ 27 เท่านั้น)ด้วย
 
== ฤดูกาลที่ฉายในสหรัฐอเมริกา ==
ผู้ใช้นิรนาม