ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิมพิสารราชา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(แก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
==พระประวัติ==
เจ้าหลวงพิมพิสารหรือเจ้าหลวงพิมสารราชา หรือเจ้าหลวงขาเค (พ.ศ. ๒๔๑๕ – ๒๔๓๑) เป็นโอรสเจ้าปิ่นแก้ว กับเจ้าวังขวา(เฒ่า) ได้ครองราชย์สืบต่อจากเจ้าหลวงอินทรวิชัยผู้เป็นพระปิตุลา (พ.ศ. ๒๔๑๕ – ๒๔๓๑) เจ้าหลวงพิมพิสาร เป็นเจ้าเมืองที่ปลูกฝังนิสัยเรื่องการประหยัด และการรู้จักประมาณตนแก่ชาวเมืองแพร่เป็นอย่างดี ดังมีเรื่องเล่ากันว่า หม้อน้ำที่ท่านตั้งไว้ข้างถนนสำหรับผู้สัญจรนั้น จะมีกระบวยใหญ่และกระบวยเล็กอย่างละ 1 อัน หากใครใช้กระบวยใหญ่ตักดื่มน้ำแล้ว เทน้ำที่เหลือทิ้ง หรือใช้กระบวยเล็กตักดื่มซ้ำเมื่อไม่อิ่ม ต่างก็โดนก๋งยิง (เป็นอาวุธที่ใช้ลูกหินขนาดเล็กเป็นกระสุนสามารถทำให้เจ็บตัวหรือเป็นแผลได้) ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่รู้จักประมาณตนเอง หรือไม่ประหยัด นอกจากนี้เจ้าหลวงพิมพิสารยังมีกิจการค้าไม้สัก ทำรายได้เข้าเมืองแพร่นับหลายล้านบาทต่อปี ทำให้เศรษฐกิจในเมืองแพร่มีความต่อเนื่องและเป็นไปได้ดี
 
==ชายา ราชโอรส ราชธิดา==
375,367

การแก้ไข