ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมเมนตัม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กลศาสตร์ดั้งเดิม}}
'''สวัสดีครับโมเมนตัม''' หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่าง[[มวล]]และ[[ความเร็ว]]ของวัตถุ มวลเป็นปริมาณ[[สเกลาร์]] แต่ความเร็วเป็นปริมาณ[[เวกเตอร์]] เมื่อนำปริมาณทั้งสองเข้าคูณด้วยกัน ถือว่าปริมาณใหม่เป็นปริมาณเวกเตอร์เสมอ ฉะนั้นโมเมนตัมจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ คือมีทั้งขนาดและทิศทาง
 
== โมเมนตัมในกลศาสตร์ดั้งเดิม ==
ผู้ใช้นิรนาม