ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [http://www.techincar.com/ จีพีเอส รถยนต์] {{th icon}}
* [http://www.tod.co.th/ จีพีเอสรถยนต์ ประเทศไทย] {{th icon}}
* [http://www.dtc.co.th/909-aboutus/pages.html เว็บไซต์ดีทีซีจีพีเอสอธิบายพัฒนาการGPSของระบบขนส่ง ประเทศไทย] {{th icon}}
{{จบอ้างอิง}}
 
* [http://www.gps.gov เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จีพีเอส ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา] {{en icon}}
* [http://www.techincar.com/gps%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87gps/ เว็บไซต์อธิบายความหมายของGPS] {{th icon}}
* [http://www.dtc.co.th/909-aboutus/pages.html เว็บไซต์ดีทีซีจีพีเอสอธิบายพัฒนาการGPSของไทย] {{th icon}}
 
* [http://www.tod.co.th/aboutgps.php เว็บไซต์อธิบายความหมายและประโยชน์ของ GPS] {{th icon}}
6

การแก้ไข