ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| order = [[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ|ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
| term_start = 22 กันยายน พ.ศ. 2549
| term_end = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/325/6.PDF คําคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 15 ธันวาคม 2558</ref>
| predecessor = [[วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ|พล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ]]
| successor =
379,174

การแก้ไข