ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''สามเณร''' เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจะใช้คำว่า '''"เปรียญ"''' ตามหลังชื่อและนามสกุล ไม่มี มหา นำหน้าเหมือนพระภิกษุ<ref>[http://www.alittlebuddha.com/html/Jullasarn2004/J0643/Jullasarn06_5.html '''การศึกษาของพระ ป.ธ.3 ถึง ป.ธ. 9 คืออะไร ?''' (จุลสารพระธรรมทูตวัดไทยลาสเวกัส)]</ref>
 
== กรรมการบริหารสำนักงานรายชื่อแม่กองบาลีสนามหลวง ==
 
[[ไฟล์:ตราแม่กองบาลี.jpg|150px|thumb|ตราแม่กองบาลีสนามหลวง ในประกาศนียบัตร[[เปรียญ]][[ธรรม]]]]
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
 
|- style="background:#cccccc"
ปัจจุบัน [[พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)]]<ref>[http://www.watpaknam.net/dhammaratano.php ประวัติย่อ พระพรหมโมลี]</ref> [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] [[เขตภาษีเจริญ]]เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || สมเด็จพระวันรัต (แพ ติสฺสเทโว) || [[พ.ศ. 2471]] ||[[พ.ศ. 2474]]
|-
| 2 || สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) || [[พ.ศ. 2474]] || [[พ.ศ. 2476]]
|-
| 3 || สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) || [[พ.ศ. 2477]] || [[พ.ศ. 2488]]
|-
| 4 || สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ) || [[พ.ศ. 2479]] || [[พ.ศ. 2502]]
|-
| 5 || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินโธ) || [[พ.ศ. 2503]] || [[พ.ศ. 2531]]
|-
| 6 || สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) || [[พ.ศ. 2531]] || [[พ.ศ. 2537]]
|-
| 7 || สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) || [[พ.ศ. 2538]] || [[พ.ศ.2558]]
|-
| 8 || พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) || [[พ.ศ.2558]] || ปัจจุบัน
|}
 
== ที่ตั้งของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ==
5,823

การแก้ไข