ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{บัญญัติ 10 ประการ}}
{{ยูดาห์}}
{{คริสต์}}
'''ถ้อย‍คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา'''<ref>หนังสืออพยพ 34:28, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> หรือ '''คำ​แห่ง​พันธ‌สัญญา'''<ref>หนังสืออพยพ 34:28, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971</ref> ({{lang-en|Ritual Decalogue}}) เป็น[[พระบัญญัติสิบประการ]] ซึ่ง[[พระยาห์เวห์]]ได้รื้อฟื้น[[พันธสัญญา]]ที่ได้สัญญาไว้กับ[[วงศ์วานอิสราเอล]] พระองค์ได้ย้ำเตือนถึงกฏของพันธสัญญา โดยพระองค์ได้วางแนวทางในการปฏิบัติไว้ให้กับชาวอิสราเอล โดยพระสัญญานี้เป็นพระสัญญาอันเป็นนิรันดร์และเป็นพระราชกิจของพระองค์ที่มีต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลสืบไป มีบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล หนังสืออพยพ บทที่ 34 ข้อที่ 10-28
694

การแก้ไข