ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

นักเรียนชาย: มัธยมศึกษาตอนต้น - ทรงนักเรียน รองทรงสูง , มัธยมศึกษาตอนปลาย- ทรงนักเรียน รองทรงต่ำ
 
นักเรียนหญิง: สามารถไว้ผมยาวได้ มัดรวบเป็นหางม้า ห้ามถักเปีย ผูกโบว์หรือใช้โบว์สำเร็จรูปขนาดไม่เกิน1นิ้ว สีน้ำตาล น้ำเงิน ดำ หรือขาว
 
== อาคาร และสถานที่ ==
ผู้ใช้นิรนาม