ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็ง"

เพิ่มขึ้น 101 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== พระนิชิเร็นไดโชนิน ผู้ก่อตั้ง ==
ตั้งแต่อายุได้ 16 ปี ถึง 32 ปี [[พระนิชิเร็นไดโชนิน]]ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนต่างๆนับไม่ถ้วนในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่ ภูเขาฮิเออิ และภูเขาโคยะ โดยในช่วงเวลานั้นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นอยู่ เมือง [[นาระ]] และ [[เกียวโต]] พระนิชิเร็นไดโชนินได้ประกาศว่า คำสอนที่ถูกต้องแท้จริงของพระพุทธเจ้า[[พระโคตมพุทธเจ้า|พระศากยมุนีพุทธะ]] คือ [[สัทธรรมปุณฑริกสูตร|พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร]] หรือ '''นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว''' ตลอดช่วงชีวิตของพระนิชิเร็นไดโชนิน ได้ทำการโต้วาทีธรรม และโจมตีหักล้างคำสอนของศาสนาพุทธนิกายอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น ว่าเป็นคำสอนนอกรีต และไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะกับ [[นิกายสุขาวดี]] และ [[นิกายเซ็น]] ซึ่งสมัยนั้นเป็นนิกายที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมญี่ปุ่น ท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ '''ริชโซ อันโคคุรอน''' หรือ'''การยึดถือคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ''' เมื่อ [[ค.ศ. 1260]] เพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลทหารคามาคูระซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของผู้สำเร็จราชการลำดับที่ 5 [[โฮโจ โทขิโยริ]]
 
ใจความหนังสือเสนอให้ใช้พุทธศาสนาเป็นกฎหมาย และเรียกร้องให้รัฐบาลและชาวญี่ปุ่นเลิกนับถือและสนับสนุนคำสอนนิกายต่างๆ โดยเชื่อว่ารากฐานอันมั่นคงที่เกิดจากพุทธศาสนาที่แท้จริงจะทำให้ญี่ปุ่นสงบสุขและปลอดภัย เนื่องจากญี่ปุ่นในสมัยนั้นประสบปัญหานานัปการ ทั้งภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและพายุที่รุนแรง สภาพอากาศผิดธรรมชาติ โรคระบาด ข้าวยากหมากแพง ความระส่ำระสายแย่งชิงอำนาจภายใน และการคุกคามจากจักรวรรดิมองโกล โดยท่านเชื่อว่ามีต้นเหตุมาจากการนับถือคำสอนที่ผิดพลาด ส่งผลให้ประชาชนและผู้ปกครองประเทศมีแนวคิดและดำเนินชีวิตผิดพลาดและขาดจริยธรรมอันถูกต้อง เทพยดาที่คุ้มครองประเทศล้วนหนีจากไป และเปิดโอกาสให้ปิศาจร้ายเข้ามาแทนที่ แต่รัฐบาลทหารคามาคูระปฏิเสธข้อเรียกร้องของท่านทุกครั้งที่ท่านยื่นหนังสือฉบับนี้ ท่านจึงปลีกตัวจากคามาคูระและเริ่มเตรียมรากฐานการเผยแผ่ธรรมสู่ประชาชนต่อไป
ผู้ใช้นิรนาม