ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางมุนจ็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘ชนม์มายุ’ ด้วย ‘ชนมายุ’)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}อ้าง
อิง}}
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| ชื่อ = พระมเหสีมุนจอง
ผู้ใช้นิรนาม