ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาสร้อย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** ''[[Lobocheilus melanotaenia ]]'' — ปลาสร้อยลูกบัว
 
* ''[[Osteochilus]]'' — สกุลปลาสร้อยนกเขาน้ำจืด
** ''[[Osteochilus lini]]'' — ปลาสร้อยนกเขาหน้าหมอง
** ''[[Osteochilus schlegelii]]'' — ปลาสร้อยบัว
166,307

การแก้ไข