ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นไม้แดงดำ"

เนื่องจากต้นไม้แดงดำ มีความสูงจำกัดแน่นอนเป็น log2n ถึง log4n จึงประกันเวลาการทำงานอยู่ใน [[สัญกรณ์โอใหญ่|O (log n)]]
== [[ประเภทข้อมูล]]ที่ใช้สร้างต้นไม้แดงดำ ==
ปมNode ของต้นไม้แดงดำนั้นมีข้อมูลเพิ่มมาจากปม Node ของต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค binary search tree แบบปกติคือจะมีการเพิ่มตัวแปรที่เก็บ
สี แดงดำ อาจเป็น ตัวเลข หรือค่าความจริง ซึ่งใช้หน่วยจำเพิ่มขึ้นเพียงแค่หนึ่งบิตต่อหนึ่งปม
 
== การสร้างบริการของต้นไม้แดงดำ ==
=== การเพิ่มสมาชิก ===
ผู้ใช้นิรนาม