ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (โรลังยัคมินส์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ''' (31 มกราคม พ.ศ. 2378 – 9 มกราคม พ.ศ. 2445) หรือชื่อจริงว่า '''กุสตาฟว์ อ็องรี อ็องฌ์ อีปอลิต รอแล็ง-ฌักแม็ง''' (Gustave Henri Ange Hippolyte Rolin-Jacquemyns) หรือนิยมเรียกว่า '''โรลังยัคมินส์'''{{ref label|reference_name_ก|ก|ก}} เป็นนักการทูตและนักการเมืองชาวเบลเยี่ยม ได้เข้ารับราชการในราชอาณาจักรสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัว และนับเป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาระบบศาลยุติธรรมของสยาม<ref>ราชกิจจานุเบกษา. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/1037.PDF แจ้งความเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง สร้างรูปจำหลักกรมหลวงราชบุรีฯ กับเจ้าพระยาอภัยราชา(โรแลง ยัคแมงส์)], เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๑๐๓๗-๘</ref>
 
== ประวัติ ==。.
โรลังยัคมินส์ 31 มกราคม พ.ศ. 2378 จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกนต์
 
ผู้ใช้นิรนาม