เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระราชบิดา = [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ]]
| พระราชมารดา = [[เอลิซาเบธแห่งยอร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|เอลิซาเบธแห่งยอร์ก]]
| พระบรมราชินี = [[แคเธอรีนแห่งอารากอน]] (หย่า)<br>[[แอนน์ โบลีบุลิน พระราชินีแห่งอังกฤษ|แอนน์ บุลิน]] (ประหาร)<ref>{{cite book|title=The Wives of Henry VIII |first=Antonia |last=Fraser |year=1994 |url=http://books.google.com/?id=24UKxUPB5goC | publisher=Vintage Books |isbn=978-0-679-73001-9}}</ref><br>[[เจน ซีมัวร์]] (สิ้นพระชนม์)<br>[[แอนน์แห่งคลีฟส์]] (โมฆะ)<br>[[แคเธอรีน ฮอเวิร์ด สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|แคเธอรีน ฮอเวิร์ด]] (ประหาร)<ref>{{cite book|title=The Wives of Henry VIII |first=Antonia |last=Fraser |year=1994|url=http://books.google.com/?id=24UKxUPB5goC | publisher=Vintage Books |isbn=978-0-679-73001-9}}</ref><br>[[แคทเธอรีน พารร์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|แคเธอรีน พารร์]] (สวามีสวรรคต)
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
พระมเหสีทั้ง 6 พระองค์ได้แก่
* [[แคเธอรีนแห่งอารากอน สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคเธอรีนแห่งอารากอน]]
* [[แอนน์ โบลีบุลิสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแอนน์ โบลีบุลิน]]
* [[เจน ซีมัวร์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางเจน ซีมัวร์]]
* [[แอนน์แห่งคลีฟส์ สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแอนน์แห่งคลีฟส์]]
115,497

การแก้ไข