ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ประวัติ==
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ นามเดิมของท่านว่า อู่ ส่วนประวัติชั้นบวชเรียนและเปรียญนั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ไม่ได้ความปรากฏ กล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระปริยัติธรรมเป็น[[เปรียญธรรม 9 ประโยค]] ถึงปีเถาะพุทธศักราช พ.ศ. 2374 วันพฤหัสบดีขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระธรรมไตรโลก มีสำเนาที่ทรงตั้งดังนี้ "''ให้เลื่อน พระราชกระวี เป็น[[พระธรรมไตรโลกาจารย์|พระธรรมติโลกาจารย์]] ญาณวิสารทนายก ติปิฏกธรา บวรสังฆาราม คามวสี สถิต ณ [[วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร|วัดเกาะวรวิหาร]] พระอารามหลวง''"
 
ครั้งถึงปีเถาะ พ.ศ. 2386 เมื่อทรงบูรณะวัดสุทัศนเทพวรารามเสร็จแล้ว โปรดให้อาราธนามาเป็นอธิบดีสงฆ์วัดสุทัศน์ฯ เป็นองค์แรกจึงทรงเลื่อนเป็น[[พระพิมลธรรม]] คราวเดียวกับทรงตั้ง[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)]] มีสำเนาที่ทรงตั้ง ดังนี้ "''ให้พระธรรมไตรโลก เป็นพระพิมลธรรม อนันญาณนายก ติปิฏกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวkสีคามวาสี สถิตในวัดสุทัศนเทพธารามอาวาศวรวิหาร พระอารามหลวง ทรงตั้งวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะพุทธศักราช 2386''"
 
==ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช==
เมื่อ[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)]] สิ้นพระชนม์ [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระราชดำริจะให้ท่านเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์โปรดให้อาลักษณ์ร่างนามที่จะทรงแต่งตั้งอยู่แล้ว ลงศุภมัศคุกำหนดวันจะทรงตั้งเป็นวันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ พ.ศ. 2393 แต่ประจวบเวลาทรงพระประชวร พระอาการมาก จึงมิได้ทรงตั้ง พอพ้นวันที่กำหนดจะทรงตั้งไปวันเดียวก็เสร็จสวรรคตเสียก่อน
 
==สมเด็จพระราชาคณะ==
ถึงรัชกาลที่ 4 รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงตั้ง[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส]] เป็นกรมสมเด็จพระ ดำรงสมณศักดิ์ที่[[สมเด็จพระสังฆราช]]เจ้า และทรงสถาปนาพระพิมลธรรม (อู่) เป็น[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ]] ตำแหน่ง[[เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ]] มีสำเนาที่ทรงตั้ง ดังนี้ {{คำพูด|ให้เลื่อนพระพิมลธรรม ขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ปริยัติวรสังฆาธิบดี ศรีสมณุตมปรินายก ตรีปิฏกโกศล วิมลปรีชา มหาอุดมคณิฤศร บวรลังฏาราม คามวสี อรัญวาสี สถิต วัดสุทัศน์เทพวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง นิจภัตรเดือนละ 5 ตำลึง มีถานานุศักดิ์ควรตั้งถานานุกรมได้ 10 รูป<ref name="เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑">สมมติอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, ''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑'', กรมศิลปากร, 2545, หน้า 77</ref>}}
 
==มรณภาพ==
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่) ถึงแก่มรณภาพในรัชกาลที่ 4 เมื่อ ณ วัน อังคาร เดือน 9 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะเมีย พ.ศ. 2401 เวลาเช้า เข้าโกศลโกศวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ครองวัดสุทัศนเทพวราราม ได้ 14 ปี มีอายุพรรษาเท่าไรไม่ปรากฏ
 
== อ้างอิง ==
 
{{เรียงลำดับ|อริยวงศาคตญาณ (อู่}}
{{อายุขัย||2401}}
{{เกิดปี|}}{{ตายปี|2401}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 9 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]