ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อะแพชี ทอมแคต"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== สถานภาพของการพัฒนา ==
สมาชิกของมูลนิธิซอฟต์แวร์อะแพชีและอาสาสมัครอิสระจะเป็นผู้ช่วยพัฒนาและดูแลรักษาทอมแคต ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงทั้ง[[ซอร์สโค้ด]]และซอฟต์แวร์ที่แปลแล้วของทอมแคตภายใต้[[สัญญาอนุญาตอะแพชี]] (Apache License) รุ่นแรกของทอมแคตที่เผยแพร่สู่สาธารณะเริ่มต้นที่ 3.0.x<ref name="tomcat6">{{cite web|url=http://tomcat.apache.org/download-60.cgi|title=Apache Tomcat 6 Downloads|publisher=[[Apache Software Foundation]]|accessdate=2007-03-14}}</ref> (ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้เป็นการเผยแพร่ภายในซันไมโครซิสเต็มส์เท่านั้น ไม่ออกสู่สาธารณะ) และรุ่น 6.0.13 เป็นรุ่นล่าสุดที่เสถียรในสายรุ่น 6.0.x ตามข้อกำหนดเซิร์ฟเลตรุ่น 2.5 ในปี [[ค.ศ. 2007]]<ref name="which">{{cite web|url=http://tomcat.apache.org/whichversion.html|title=Apache Tomcat -- Which Version Do I Want?|publisher=Apache Software Foundation|accessdate=2007-01-22}}</ref>
 
== ลักษณะสำคัญ ==
การอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับลักษณะสำคัญที่แตกต่างระหว่างรุ่นสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ<ref name="which">
 
=== ทอมแคต 3.x ===
* ใช้ข้อกำหนดเซิร์ฟเลตรุ่น 2.2 และเจเอสพีรุ่น 1.1
* การเพิ่มเซิร์ฟเลต
* ฟังก์ชันพื้นฐานบน HTTP
 
=== ทอมแคต 4.x ===
* ใช้ข้อกำหนดเซิร์ฟเลตรุ่น 2.3 และเจเอสพีรุ่น 1.2
* ตัวบรรจุเซิร์ฟเลตได้รับการออกแบบใหม่เป็น [[แคทาลินา]] (Tomcat Catalina)
* เอนจินของเจเอสพีได้รับการออกแบบใหม่เป็น แจสเปอร์ (Tomcat Jasper)
* [[ตัวเชื่อมต่อโคโยตี]] (Coyote connector)
* [[จาวาเมเนจเมนต์เอกซเทนชันส์]] (Java Management Extensions: JMX) การบริหารเจเอสพีบนพื้นฐานของ [[อะแพชี สตรัตส์]] (Apache Struts)
 
=== ทอมแคต 5.x ===
=== ทอมแคต 6.x ===
 
== อ้างอิง ==
131,032

การแก้ไข