ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด"

| บุญทำ || || || [[นิติ ลออธรรม]] || [[ธนบดี ใจเย็น]]
|-
| บุญทิ้ง || || || [[นัฐฐพนธ์ ลียะวณิช]] || [[นิทท์วริศนันท์วริส กิติชัยวรางค์กูร]]
|-
| สิงห์ || || || || [[อาณัตพล ศิริชุมแสง]]
|-
| || || || || [[เอก ธณากร]]
|-
| มนตรี || || || || [[ณัฐวุฒิ พละภิญโญ]]
|-
1,534

การแก้ไข