ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อะแพชี ทอมแคต"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สภาพแวดล้อม ==
ทอมแคตเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับเซิร์ฟเลตและเจเอสพี โดยทำงานร่วมกับ[[ตัวแปลโปรแกรม]]ชื่อ [[ทอมแคต แจสเปอร์]] (Tomcat Jasper) ในการแปลงเจเอสพีให้กลายเป็นคลาสเซิร์ฟเลตก่อนนำไปประมวลผล
 
เอนจินเซิร์ฟเลตของทอมแคตนั้นมักทำงานร่วมกับ [[อะแพชี เว็บเซิร์ฟเวอร์]] (Apache HTTP Server) หรือโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ หรือสามารถตั้งตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์เอกเทศก็ได้ ซึ่งในการพัฒนาก่อนหน้านี้มีแนวความคิดว่า เมื่อทอมแคตทำงานเป็นโปรแกรมที่ทำงานโดดเดี่ยว (standalone) จะเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการความรวดเร็วและการดูแลธุรกรรม (transaction) มากนัก อย่างไรก็ตามแนวความคิดดังกล่าวไม่มีอีกต่อไป เนื่องจากทอมแคตได้เพิ่มประสิทธิภาพเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับสภาพแวดล้อมที่มีการจราจรหนาแน่นสูง
131,032

การแก้ไข