ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อะแพชี ทอมแคต"

 
== สถานภาพของการพัฒนา ==
สมาชิกของมูลนิธิซอฟต์แวร์อะแพชีและอาสาสมัครอิสระจะเป็นผู้ช่วยพัฒนาและดูแลรักษาทอมแคต ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงทั้ง[[ซอร์สโค้ด]]และซอฟต์แวร์ที่แปลแล้วของทอมแคตภายใต้[[สัญญาอนุญาตอะแพชี]] (Apache License) รุ่นแรกของทอมแคตที่เผยแพร่สู่สาธารณะเริ่มต้นที่ 3.0.x<ref name="tomcat6">{{cite web|url=http://tomcat.apache.org/download-60.cgi|title=Apache Tomcat 6 Downloads|publisher=[[Apache Software Foundation]]|accessdate=2007-03-14}}</ref> (ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้เป็นการเผยแพร่ภายในซันไมโครซิสเต็มส์เท่านั้น ไม่ออกสู่สาธารณะ) และรุ่น 6.0.13 เป็นรุ่นล่าสุดที่เสถียรในสายรุ่น 6.0.x ตามข้อกำหนดเซิร์ฟเลตรุ่น 2.5 ในปี [[ค.ศ. 2007]]<ref name="which">{{cite web|url=http://tomcat.apache.org/whichversion.html|title=Apache Tomcat -- Which Version Do I Want?|publisher=Apache Software Foundation|accessdate=2007-01-22}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
131,032

การแก้ไข