ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปินแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# เป็นผู้มี[[สัญชาติไทย]] และยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
# เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในแต่ละแขนง
# เป็นผู้สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปะ และสืบสานศิลปะ ในแต่ละแขนงจนถึงปัจจุบัน
# เป็นผู้ผดุง และถ่ายทอดศิลปะในแต่ละแขนง
# เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแต่ละแขนงอยู่ในปัจจุบัน
# เป็นผู้มี[[คุณธรรม]] [[จริยธรรม]] และมีความรักในงานศิลปะวิชาชีพ
# เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ[[สังคม]] และ[[มนุษยชาติ]]
 
== สาขาของศิลปินแห่งชาติ ==
178

การแก้ไข