ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2508}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/111/13.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 82 ตอนที่ 111 วันที่ 23 ธันวาคม 2508</ref>
{{ท.จ.ว.|2512}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/046/1836.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม 86 ตอนที่ 46 วันที่ 27 พฤษภาคม 2512</ref>
{{ท.จ.|2509}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/043/1830.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 83 ตอนที่ 43 วันที่ 10 พฤษภาคม 2509</ref>
 
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว. (ฝ่ายหน้า)]]
56,991

การแก้ไข