ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนจรัญสนิทวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ชื่อถนนจรัญสนิทวงศ์ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ [[หลวงจรัญสนิทวงศ์]] (ม.ล.จรัญ สนิทวงศ์) อดีต[[ปลัดกระทรวงคมนาคม]] เดิม[[กรุงเทพมหานคร]]ติดป้ายชื่อถนนว่า "ถนนจรัลสนิทวงศ์" ต่อมาได้แก้ไขเป็น "จรัญสนิทวงศ์" ตามนามของหลวงจรัญสนิทวงศ์ ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
 
ถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ[[ถนนวงแหวนรอบในกรุงเทพมหานครรัชดาภิเษก]]
 
==ทางแยกสำคัญ==
ผู้ใช้นิรนาม