ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

| บทการแสดง || วิรัช พึ่งสุนทร || - || - || - || สุมลทิพย์ || [[ศัลยา]] || ยิ่งยศ ปัญญา || ภาวิต
|-
| ผู้ขับร้องเพลงนำ || - || [[สวลี ผกาพันธ์]] || สวลี ผกาพันธ์ || สวลี ผกาพันธ์ || [[อุมาพร บัวพึ่ง]] || วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ || อัญชิสา เพิ่มพูลพรอุทัย || [[ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล]]
|-
| ม.ร.ว. ภราดาพัฒน์ระพี (ชายกลาง) || [[ชนะ ศรีอุบล]] || [[ฉลอง สิมะเสถียร]] || [[ฉลอง สิมะเสถียร]] || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[พอเจตน์ แก่นเพชร]] || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] || [[ศรราม เทพพิทักษ์]] || [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]
ผู้ใช้นิรนาม