ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล"

! ปี พ.ศ. !! ละคร !! รับบทเป็น !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "2" align = "center"| 2559 || align = "center"| นอกใจราชินีหมอลำ || align = "center"| || align = "center"|
|-
| align = "center"| ราชินีหมอลำนอกใจ || align = "center"| || align = "center"|
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม