ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัมรินทร์ สิมะโรจน์"

!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!รับบทเป็น !!แสดงคู่กับ !!หมายเหตุ
|-
|rowspan = "1" | 2541||align="center"| คู่เขย คู่ขวัญ||align="center"| ชยิน ธนาเดชอุดม (แฝด) ||align="center"| [[พัชราภา ไชยเชื้อ]]||align="center"|
|-
|rowspan = "1" | 2542||align="center"| [[หนุ่มทิพย์]]||align="center"| เด่น ||align="center"| [[ญดา โชติชูตระกูล]] ||align="center"|
ผู้ใช้นิรนาม