ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเช็กเกีย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
=== พัฒนาการ ===
<gallery>
ไฟล์:Presidential_Standard_of_the_Republic_of_Czechoslovakia_(1918-1939).png| [[ไฟล์:FIAV historical.svg|23px]] [[สาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 1|สาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย]] (1918-1939), และ [[สาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 3|สาธารณรัฐเชโกสโลวัก]] (1945-1960).
ไฟล์:Bohemia Moravia President Standard 1939-1945.svg|[[ไฟล์:FIAV historical.svg|23px]][[รัฐผู้พิทักษ์แห่งโบฮีเมียและโมราเวีย]] (ค.ศ. 1939-1945).
ไฟล์:Flag of the President of Czechoslovakia (1960-1990).svg|[[ไฟล์:FIAV historical.svg|23px]][[สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก]] (ค.ศ. 1960-1990).
ไฟล์:Czechoslovakia COA Flag 1990.svg|[[ไฟล์:FIAV historical.svg|23px]][[สหพันธสาธารณรัฐเชโกสโลวัก]] (ค.ศ. 1990-1992).
</gallery>
 
ผู้ใช้นิรนาม