ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| last_election1 = ''มิได้ลงแข่ง''
| seats_before1 = 37 (ผู้แทนฯ)<br>4 (เชื้อชาติ)
| seats1 = 253255 (ผู้แทนฯ) <br /> 134136 (เชื้อชาติ)
| seat_change1 = {{increase}} 218220 (ผู้แทนฯ) <br /> {{increase}} 131 (เชื้อชาติ)
| popular_vote1 =
| percentage1 =
ผู้ใช้นิรนาม