ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์จักร ๆ วงศ์ ๆ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| [[จันทร์สุริยคาธ]] ||align="center"| 20 เมษายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2556 ||align="center"|กิตติวงศ์ โพธิ์ปี<br>สวีเดน ทะสานนท์<br>วิจิตรา ฉายสุวรรณ<br>นภิศา ป้อมเสน<br>โอภาภูมิ รัชชารมย์<br>มาฬิศร์ เชยโสภณ<br>รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ ||align="center"|[[บริษัท สามเศียร จำกัด]] <br> [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]] <br> [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[มนต์นาคราช]]''' ||align="center"| 23 พฤศจิกายน 2556 – 12 กรกฎาคม 2557 ||align="center"|เอกราช กฤตสิริทิพย์ <br>ณิชกานต์ดารินทร์ กิจสกุลดารากานต์<br>โอภาภูมิ รัชชารมย์<br>ประถมภรณ์ รัตนภักดี<br>ณ พบ ประสบลาภ<br>แคนดี้ เอเวอรี่<br>อัมรินทร์ สิมะโรจน์ ||align="center"|[[บริษัท สามเศียร จำกัด]] <br> [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]] <br> [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[มณีพิชัย|ยอพระกลิ่น]]''' ||align="center"| 13 กรกฎาคม 2557 - 28 มีนาคม 2558 <br>(9 สิงหาคม งดออกอากาศ) ||align="center"| นพรัตน์ ประเสิรฐสุข<br>ภัทชา งามพิสุทธิ์<br>วรนันท์ พร้อมมูล<br>ศุภิสรา ชมภูศรี<br>กรศรัณย์ ไตรศรีศิลป์<br>ภูษณิศา โชติกิตติมาศ<br>พัชรมัย สุขประเสริฐ<br>ไพโรจน์ สังวริบุตร<br>รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์<br>น้ำทิพย์ เสียมทอง<br>โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์<br>คูณฉกาจ วรสิทธิ์ ||align="center"|[[บริษัท สามเศียร จำกัด]] <br> [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| '''[[แก้วหน้าม้า]]''' ||align="center"| 29 มีนาคม 2558 - 27 ธันวาคม 2558 ||align ="center"|เอกราช กฤตสิริทิพย์ <br> ดารินทร์ ดารากานต์ <br> แคนดี้ เอเวอรี่ <br> ไพโรจน์ สังวริบุตร ||align="center"|[[บริษัท สามเศียร จำกัด]] <br> [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
| align ="center"|"'[[ไกรทอง]]"'
| align ="center"|'''[[ไกรทอง]]'''||align="center"| เรี่ม 2 มกราคม พ.ศ. 2559 ||align ="center"|พลพจน์ พูลนิล <br> โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์<br>กชกร ส่งแสงเติม<br>ศุภิสรา ชมพูศรี||align ="center"|[[บริษัท สามเคียร จำกัด]]<br>[[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
||align ="center"|เรี่ม 2มกราคม พ.ศ.2559
||align ="center"|พลพจน์ พูลนิล<br>โอภาภูมิ ชาติาพัณญ์<br>กชกร ส่งแสงเติม<br>ศุภิสรา ชมพูศรี
||align ="center"|[[บริษัท สามเคียร จำกัด]]<br>[[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]]
86

การแก้ไข