ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้ายที่รัก"

* [[ธนิดา กาญจนวัฒน์]] รับบทเป็น ดวงแข
* [[เวธกา ศิริวัฒนา]] รับบทเป็น พิไล
* [[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]] รับบทเป็น สารวัตร ชินกริช
* [[ประกาศิต โบสุวรรณ]] รับบทเป็น มติ
* [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] รับบทเป็น แม่สมใจ
ผู้ใช้นิรนาม