ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

* นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
* นายวรายุธ มิลินทจินดา ที่ปรึกษา
* นายภาณุเดช วัฒนสุชาติ ที่ปรึกษา
* นายบรรณกรร ชาญนุกูล ที่ปรึกษา
 
== รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน==
ผู้ใช้นิรนาม