ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| majority_seats= 113
| election_date = 8 พฤศจิกายน 2558<ref>{{cite web|url=https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/618692016709304320|title=Election official tells BBC|publisher=}}</ref>
| image1 = [[ไฟล์:TheinSeinASEANRemise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-18.jpg|150x150px]]
| leader1 = [[เต็งออง เส่งซาน ซูจี]]
| leader_since1 = 227 มิถุนายนกันายน 25532531
| party1 = พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
| leaders_seat2leaders_seat1 = [[Kawhmu Township|Kawhmu]]
| leaders_seat1 = ''มิได้ลงแข่ง''
| last_election1 = 259 (ผู้แทนฯ) 78.48%<br>129 (เชื้อชาติ) 76.79%''มิได้ลงแข่ง''
| seats_before1 = 21237 (ผู้แทนฯ)<br>1244 (เชื้อชาติ)
| seats1 = 29253 (ผู้แทนฯ) <br /> 12134 (เชื้อชาติ)
| seat_change1 = {{increase}} 218 (ผู้แทนฯ) <br /> {{increase}} 131 (เชื้อชาติ)
| seat_change1 =
| popular_vote1 =
| percentage1 =
 
| image2 = [[ไฟล์:Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-18TheinSeinASEAN.jpg|150x150px]]
| leader2 = [[อองเต็ง ซาน ซูจีเส่ง]]
| leader_since2 = 272 กันายนมิถุนายน 25312553
| party2 = พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยสหสามัคคีและการพัฒนา
| leaders_seat12 = ''มิได้ลงแข่ง''
| leaders_seat2 = [[Kawhmu Township|Kawhmu]]
| last_election2 = ''มิได้ลงแข่ง''259 (ผู้แทนฯ) 78.48%<br>129 (เชื้อชาติ) 76.79%
| seats_before2 = 37212 (ผู้แทนฯ)<br>4124 (เชื้อชาติ)
| seats2 = 253 29 (ผู้แทนฯ) <br /> 13412 (เชื้อชาติ)
| seat_change2 = {{decrease}} 183 (ผู้แทนฯ) <br /> {{decrease}} 112 (เชื้อชาติ)
| seat_change2 =
| popular_vote2 =
| percentage2 =
3,925

การแก้ไข