ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 5,291.2821 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2558]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558] เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557</ref>
|หัวหน้า1_ชื่อ = พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/299/1.PDF</ref>
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์
34,024

การแก้ไข