ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
วิทยาลัยนาฏศิลป เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์" ก่อตั้งโดย พลตรี[[หลวงวิจิตรวาทการ]] เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2477]] ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลป์
 
ในปี [[พ.ศ. 2478]] ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น [[(ปฎิมากรรมปฏิมากรรม)]] ช่างเขียน [[(จิตรกรรม)]] และช่างรัก
ต่อมาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ได้ถูกโอนไปรวมอยู่ในโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า "แผนกนาฏดุริยางค์ กองดุริยางคศิลป์" โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร
ต่อมา[[กรมศิลปากร]]ได้ปรับปรุง "กองดุริยางคศิลป์" โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกนาฏศิลป กองการสังคีต" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]
375,553

การแก้ไข