ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมพงษ์ ตัณฑพาทย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = วีระวุฒิรณวัตร วิทยกุลสุวรรณาภิรมย์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = รณวัตรสมชาย สุวรรณาภิรมย์แสงรัตนมณีเดช
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = พิพัฒน์ ขันทองว่าง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพรองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ = มานิตพิพัฒน์ นิธิประทีปขันทอง
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพ
| หัวหน้า7_ชื่อ = ชนาธิปชูจิตต์ วีระสืบพงษ์ธนภัณฑ์ภาดา
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รักษาการ)
| หัวหน้า8_ชื่อ = วัชราภรณ์ มาตยานันท์
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธรกิจพลังงาน) (รักษาการ)
| หัวหน้า9_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)|กระทรวงการคลัง]]
ผู้ใช้นิรนาม