ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็ม. ไบซัน"

Piggy417 ย้ายหน้า เอ็ม. ไบซัน ไปยัง เวก้า (สตรีทไฟท์เตอร์) ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ยึดชื่อตาม ver.ญี่ปุ...
(Piggy417 ย้ายหน้า เอ็ม. ไบซัน ไปยัง เวก้า (สตรีทไฟท์เตอร์) ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ยึดชื่อตาม ver.ญี่ปุ...)
(ไม่แตกต่าง)
5,371

การแก้ไข