ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

 
== ประวัติ ==
ดอน ปรมัตถ์วินัย เกิดเมื่อวันที่ [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2493]] ที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นบุตรของนายเลี้ยง กับนางนงลักษณ์ ปรมัตถ์วินัย <ref>[http://www.insaps.org/page.php?id=Mjc5 ประวัติการทำงานโดยสังเขปของ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบต่อสมาคมข้าราชการพลเรือนเมื่อ พย.๒๕๕๓]</ref><ref name="mfa"/>
 
นายดอน จบชั้นประถมศึกษาจาก[[โรงเรียนบวรศึกษาสถาน]] ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]] และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใน[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระหว่างปี[[พ.ศ. 2510]] - [[พ.ศ. 2511]] (''สิงห์ดำ รุ่น 20'') จากนั้นได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท นายดอนได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส|มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลีส]] และได้รับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยทัฟส์|วิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟท์ส์]] (''The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University'')
1,137

การแก้ไข