ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

 
== การทำงาน ==
นายดอน ปรมัตถ์วินัย เริ่มเข้ารับราชการในปี [[พ.ศ. 2517]] ใน[[กรมการเมือง]] [[กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)|กระทรวงการต่างประเทศ]]<ref name="mfa">[http://www.mfa.go.th/main/th/organize/49162-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ] กระทรวงการต่างประเทศ</ref> ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2523 ไปทำงานในสังกัดกองเอเซียตะวันออก กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในการเยือนปักกิ่ง เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เมื่อปี [[พ.ศ. 2518]] และทำงานกิจการอาเซียนในช่วงหลัง[[การประชุมสุดยอดอาเซียน]] ครั้งที่ 1 ณ [[จังหวัดบาหลี|บาหลี]] [[ประเทศอินโดนีเซีย]] [[พ.ศ. 2519]]
ในปี[[พ.ศ. 2523]] นายดอนดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากองนโยบายเศรษฐกิจ และการเงิน และหัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำงานเกี่ยวกับปัญหา[[สงครามกัมพูชา–เวียดนาม]]
 
1,137

การแก้ไข