ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

และในปี[[พ.ศ. 2552]] นายดอนเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำ[[สหรัฐอเมริกา]] ถิ่นพำนัก ณ [[วอชิงตัน ดี.ซี.|กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.]] ดูแลประสานงานความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในช่วงระหว่าง[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553|วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2553]] และได้ดูแลโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ไทย-สหรัฐอเมริกา ในระดับทั่วประเทศ จนกระทั่งออกจากตำแหน่ง โดยลาออกจากราชการในเดือนสิงหาคม [[พ.ศ. 2553]] ก่อนเกษียณอายุราชการเพียง 1 เดือน<ref>ไทยรัฐออนไลน์, [http://www.thairath.co.th/content/111815 มุมข้าราชการ 18/09/53] โดย ซี.12 , วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553.</ref> และในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกันนั้น นายดอน เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)<ref>มติชนออนไลน์ , [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1290483629 ช.การช่างดึงอดีตทูตใหญ่ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" นั่งปธ.คุมด้านสวล. แตกไลน์ลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์], วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:40:21 น. </ref> ซึ่งตนเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2537]]<ref>[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0530122011-03-26TD104L02052.PDF รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย] บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)</ref>
 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม [[พ.ศ. 2557]] เขาลาออกจากบริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)<ref>[http://www.set.or.th/set/pdfnews.do;jsessionid=DA4D2DBDA7A8900A33D7A0D6526B31BD.itnpi-set15?file=http%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fdat%2Fnews%2F201408%2F14055954.pdf แจ้งกรรมการอิสระลาออก 29 สิงหาคม 2557]</ref> และเข้ารับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของ[[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา|ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/164/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี [จำนวน ๓๒ ราย] ]</ref> ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แทน[[ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร|พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร]] ในเดือนสิงหาคม [[พ.ศ. 2558]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/191/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1,137

การแก้ไข