ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
ดอน ปรมัตถ์วินัย ''(นามสกุล อ่านว่า ประ-มัด-วิ-ใน)'' เกิดเมื่อวันที่ [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2493]] ที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นบุตรของนายเลี้ยง กับนางนงลักษณ์ ปรมัตถ์วินัย
 
นายดอน จบชั้นประถมศึกษาจาก[[โรงเรียนบวรศึกษาสถาน]] ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]] และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใน[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระหว่างปี[[พ.ศ. 2510]] - [[พ.ศ. 2511]] (''สิงห์ดำ รุ่น 20'') จากนั้นได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท นายดอนได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส|มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลีส]] และได้รับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยทัฟส์|วิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟท์ส์]] (''The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University'')
 
== การทำงาน ==
นายดอน ปรมัตถ์วินัย เริ่มเข้ารับราชการในปี [[พ.ศ. 2517]] ใน[[กรมการเมือง]] [[กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)|กระทรวงการต่างประเทศ]] ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2523 ไปทำงานในสังกัดกองเอเซียตะวันออก กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในการเยือนปักกิ่ง เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เมื่อปี [[พ.ศ. 2518]] และทำงานกิจการอาเซียนในช่วงหลัง[[การประชุมสุดยอดอาเซียน]] ครั้งที่ 1 ณ [[จังหวัดบาหลี|บาหลี]] [[ประเทศอินโดนีเซีย]] [[พ.ศ. 2519]]
ในปี[[พ.ศ. 2523]] นายดอนดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากองนโยบายเศรษฐกิจ และการเงิน และหัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำงานเกี่ยวกับปัญหา[[สงครามกัมพูชา–เวียดนาม]]
 
ต่อมาในปี[[พ.ศ. 2524]] นายดอนได้รับแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี ''หรือเยอรมนีตะวันออก'' และเป็นที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ ในปี[[พ.ศ. 2527]]
 
ปี [[พ.ศ. 2528]] นายดอนกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ [[ลอนดอน|กรุงลอนดอน]] เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกในปี [[พ.ศ. 2531]] [[พ.ศ. 2534]] และ [[พ.ศ. 2535]] ตามลำดับ
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2537]] ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำ[[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์|สมาพันธรัฐสวิส]] [[นครรัฐวาติกัน]] และ[[ประเทศลิกเตนสไตน์|ราชรัฐลิกเตนสไตน์]] ถิ่นพำนัก ณ [[เบิร์น|กรุงเบิร์น]] ระหว่างนี้ได้ถวายงานรับเสด็จ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2538 และรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ในประเทศต่างๆ
และในปี[[พ.ศ. 2552]] นายดอนเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำ[[สหรัฐอเมริกา]] ถิ่นพำนัก ณ [[วอชิงตัน ดี.ซี.|กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.]] ดูแลประสานงานความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในช่วงระหว่าง[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553|วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2553]] และได้ดูแลโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ไทย-สหรัฐอเมริกา ในระดับทั่วประเทศ จนกระทั่งออกจากตำแหน่ง โดยลาออกจากราชการในเดือนสิงหาคม [[พ.ศ. 2553]] ก่อนเกษียณอายุราชการเพียง 1 เดือน<ref>[http://www.thairath.co.th/content/111815 มุมข้าราชการ] จาก ไทยรัฐ</ref> และในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกันนั้น นายดอน เข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) ในตำแหน่งประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ต่อมาในเดือนสิงหาคม [[พ.ศ. 2557]] เขาลาออก บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) และเข้ารับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของ[[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา|ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<ref>[ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/164/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี]</ref> ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แทน[[ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร|พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร]] ในเดือนสิงหาคม [[พ.ศ. 2558]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1,137

การแก้ไข