ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| next_election =
| next_year =
| seats_for_election = 330 (จาก 440) ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร <br /> และ 168 (จากฝ่ายข้างมากต้องได้เกิน 224)221 ที่นั่งในสภาเชื้อชาติ
168 (จาก 224) ที่นั่งในสภาเชื้อชาติ
| majority_seats= 113
| election_date = 8 พฤศจิกายน 2558<ref>{{cite web|url=https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/618692016709304320|title=Election official tells BBC|publisher=}}</ref>
| image1 = [[ไฟล์:TheinSeinASEAN.jpg|150x150px]]
| last_election1 = 259 (ผู้แทนฯ) 78.48%<br>129 (เชื้อชาติ) 76.79%
| seats_before1 = 212 (ผู้แทนฯ)<br>124 (เชื้อชาติ)
| seats1 = 29 (ผู้แทนฯ) <br/> 12 (เชื้อชาติ)
| seats1 =
| seat_change1 =
| popular_vote1 =
| last_election2 = ''มิได้ลงแข่ง''
| seats_before2 = 37 (ผู้แทนฯ)<br>4 (เชื้อชาติ)
| seats2 = 253 (ผู้แทนฯ) <br /> 134 (เชื้อชาติ)
| seats2 =
| seat_change2 =
| popular_vote2 =
| before_election = [[เต็ง เส่ง]]
| before_party = พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา
| after_election = ยังไม่ประกาศ
| after_party = พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
| after_party =
}}
จะมี'''การเลือกตั้งทั่วไป'''ใน[[ประเทศพม่า]]ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยจะมีการเลือกตั้งในทุก[[เขตเลือกตั้ง]] ยกเว้นที่นั่งที่กองทัพแต่งตั้ง เพื่อแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าดำรงตำแหน่งในสภาสูง (สภาเชื้อชาติ) สภาล่างของรัฐสภาแห่งสหภาพ (สภาผู้แทนราษฎร) และลุ้ดดอรัฐและภูมิภาค (State and Region Hluttaw)
148,988

การแก้ไข