ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

 
== ประวัติ ==
ดอน ปรมัตถ์วินัย เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายเลี้ยง กับนางนงลักษณ์ ปรมัตถ์วินัย นายดอน จบชั้นประถมศึกษาจาก[[โรงเรียนบวรศึกษาสถาน]] ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]] และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] หลังจากเข้าศึกษาได้ 1 ปี ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท นายดอนได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส|มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลีส]] และได้รับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก[[มหาวิทยาลัยทัฟส์|วิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟท์ส์]] (''The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University'')
 
นอกจากนี้ เขายังจบการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปรอ. 366) <ref>[http://www.insaps.org/page.php?id=Mjc5 ประวัติการทำงานโดยสังเขปของ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบต่อสมาคมข้าราชการพลเรือนเมื่อ พย.๒๕๕๓]</ref>
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย สมรสกับนรีรัตน์ บุนนาค กรรมการบริษัท ปานะวงศ์ จำกัด บุตรีนาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค บุตรพลตรี [[พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค)]] กับกัญจนา บุนนาค ธิดาของ[[เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)]] มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน คือ นายเพื่อน ปรมัตถ์วินัย
 
== การทำงาน ==
1,137

การแก้ไข